|  >

…a jasu barvy …sytosti… Velice užitečnou změnou je nový způsob míchání barev. Je daleko přívětivější než dosavadní. Míchání na základě odstínu barvy… …a pro verzi 3.5 Byl přepracován vzhled okna varujícího při ukládání do jiného než nativního formátu. Porovnejte verzi pro LibreOffice 3.4… Video lze nyní přímo vkládat do souboru Vyberte si kategorii doplňků, kterou si přejete zobrazit Úchyty jsou nyní poloprůhledné – uživatelsky přívětivější. (Převzato ze stránky wiki.)
…a pro verzi 3.5

…a pro verzi 3.5