|  >

Jaké rozlišení je použito u tohoto obrázku? …a jeho import do modulu Draw. (Převzato ze stránek wiki.) Soubor vygenerovaný v programu MS Visio… …a jasu barvy …sytosti… Velice užitečnou změnou je nový způsob míchání barev. Je daleko přívětivější než dosavadní. Míchání na základě odstínu barvy… …a pro verzi 3.5 Byl přepracován vzhled okna varujícího při ukládání do jiného než nativního formátu. Porovnejte verzi pro LibreOffice 3.4…
…a jasu barvy

…a jasu barvy