|  >

List výroby Rolovacie tlačidlo nastavenie Nastavenie zaškrtávacieho poľa ponuka Nastavenie zaškrtávacieho poľa objednávka List objednávka Dialóg pre možnosť nie pri exporte faktúry Dialóg oznámenie Pri exporte faktúry
Nastavenie zaškrtávacieho poľa objednávka

Nastavenie zaškrtávacieho poľa objednávka