|  >

Tlačidlo možností prepojenie s bunkou Sprievodca zoskupením Ovládacie prvky v liste vklad List vklad Dialóg pri odmietnutí uloženia záznamu Dialóg pri uložení objednávky Nájsť a nahradiť Tlačidlo vložiť zdrojový text BASIC-u
List vklad

List vklad