|  >

Zadanie dielu platnička 4x400x100 mm. List materiál. Ovládacie prvky v liste materiál. List mzda. List ostatné. List cena. Dáta | Platnosť karta Kritérium - merné jednotky. Tabuľka 1 sprievodcu dátami.
List mzda.

List mzda.