|  >

Přehled výsledků funkcí IS... Chyby a funkce pro jejich testování Kontrola výsledku funkce FIND Formátování čísel na text Převod textu na číslo Vyhledání a nahrazení zadaného řetězce novým Nahrazení textu na známé pozici Získání prvního slova z druhé věty
Formátování čísel na text

Formátování čísel na text