|  >

Syntaxe funkce LOOKUP Srovnání funkcí VLOOKUP a HLOOKUP Seskupování dat pomocí VLOOKUP Párování dat pomocí VLOOKUP Stanovení frekvencí odpovědí – spočtení výskytů Přehled výsledků funkcí IS... Chyby a funkce pro jejich testování Kontrola výsledku funkce FIND
Párování dat pomocí VLOOKUP

Párování dat pomocí VLOOKUP