|  >

Srovnání funkcí LOOKUP a VLOOKUP Syntaxe funkce LOOKUP Srovnání funkcí VLOOKUP a HLOOKUP Seskupování dat pomocí VLOOKUP Párování dat pomocí VLOOKUP Stanovení frekvencí odpovědí – spočtení výskytů Přehled výsledků funkcí IS... Chyby a funkce pro jejich testování
Seskupování dat pomocí VLOOKUP

Seskupování dat pomocí VLOOKUP