Komentáře Ako vytvoriť rozšírenie 7 – Možnosti panela nástrojov

user avatar rjanku
Odpovědět
Ako vytvoriť rozšírenie 7 – Možnosti panela nástrojov
11. 03. 2009, 00:22:58
Máte přehozené zápisy value v textu:
"Rozlíšenie, ktorého modulu OpenOffice.org sa príslušné tlačidlo (a pod ním ukrytá funkcia) týka, určujete pre modul Writer pomocou zápisov com.sun.star.sheet.SpreadsheetDocument a pre modul Calc pomocou zápisov com.sun.star.text.TextDocument."
 
 
woo jaw demo hz