Dokument ke stažení

Dokument typu odb

Databáza na evidenciu výdavkov

Dokument typu odb | Velikost 49.83 kB

Poznámka: 

Výdavky sa zadávajú cez formulár "výdajvky" v ktorom sú položky:
- Druh - napr. potraviny, alkohol
- Suma v Sk
- Suma v EUR
- Určenie, používateľ - auto, potreby do domácnosti, inkaso, elektronika
- Popis, tovar - napr. Notebook HP, Pivo 12....., mlieko, chlieb
- Spotreba - potraviny = spotreba, ale napr PC, auto - budem využívať dlhšie
Dátum - dátum nákupu
Položky sa dajú doplniť, vymazať opraviť cez fomuláre:
ciselnik_DRUH - úprava druhu tovaru - položka "Druh" vo formuláre "výdavky"
ciselnik_urcenia - úprava určenia tovaru - položka "Určenie, používateľ" vo
formuláre "výdavky"

Sú vytvorené 3 dotazy - prehľady:
- dot_podla_datumu - prehľad (sumár) výdavkov podľa dátumu výdavku - deň
nákupu
- dot_podla_druhu - prehľad (sumár) výdavkov podľa druhu
- dot_urcenie - prehľad (sumár) výdavkov podľa určenia

Datábáza má 3 tabuľky:
- tab_vydavky - uložené položky výdavkov
- tab_urcenie - položky určenia výdavku
- tab_druh_tovaru - položky druhov tovaru
k týmto tabuľkám sú vytvorené príslušné formuláre

Ak si databázu zaregistrujete medzi "Dátové zdroje" môžte si robiť výstupy
do OO Write alebo ďalšie prehľady cez OO Calc.

Typ souboru: Neznámý typ souboru

Počet stažení: 3340
Vytvoření souboru: 2008-10-15 22:19:34, redakce OpenOffice.cz

 
 
woo jaw demo hz