3D efekty – světla a stíny v Draw

draw.png V tomto článku si ukážeme další možnosti úprav 3D objektů. Budeme se zabývat stínováním a osvětlením – dvěma klíčovým atributům, které navozují plastický dojem.  

Jak už z předchozího dílu víte, LibreOffice a OpenOffice mají široké možnosti úprav 3D objektů. Ty se nastavují v okně 3D efekty. V předchozím díle jsme si ukázali možnosti nastavení gemoetrie, v tomto se zaměříme na úpravy stínování a osvětlení.

Jsou tři způsoby, kterými lze měnit výsledný světelný a barevný dojem objektu. Prvním je volba barvy objektu, druhým je barva světla a třetím je barva ambientního (okolního) osvětlení. Speciální položkou pak zůstává stín, který dotváří realističnost scény.

Všechny tyto atributy samozřejmě pokusit ošálit mozek, aby dvourozměrný útvar na obrazovce interpretoval jako trojrozměrný. Objekty na obrazovce totiž, i když je program definuje jako trojrozměrné, zůstávají dvourozměrnými, protože jsou na ploché obrazovce. Úkolem uživatele, který grafiku připravuje, tak je navodit co nejrealističtější dojem, aby iluze trojrozměrnosti byla dokonalá.

Stínování

Stín hraje v grafice, hlavně té trojrozměrné, klíčovou roli. Právě stínování vytváří realistický 3D dojem. Aby byl dojem správný, musí být stínování vhodně nastaveno. V okně 3D efekty se stíny nastavují na druhé kartě.

Lze říci, že co do důležitosti, klesá význam příslušných funkcí odshora dolů. Nejviditelnější změna nastane, pokud změníte Režim stínování – na výběr máte celkem tři režimy:

  • Ploché – každý polygon obarví jednou barvou. Nejsou tak plynulé gradienty mezi jednotlivými polygony. (Jejich počet určujete na záložce Geometrie.)
  • Phongovo – každý pixel bude mít barvu, která bude průměrem barvy v závislosti na okolních pixelech.
  • Gouraudovo – obarví každý polygon zvlášť, ale mezi jednotlivými polygony barvy prolne. Vytvoří tak hladké přechody barev.

Protože je Phongovo stínování výpočetně nejnáročnější, budete zřejmě v praxi využívat spíše Gouraudovo.

01rezim.pngRůzné režimy stínování vlastního povrchu objektu 01rezim.pngRůzné režimy stínování vlastního povrchu objektu

Další položky okna se však vztahují k samotnému vrženému stínu.

Pro aktivaci stínu stiskněte tlačítko 3D stín zap/vyp. V náhledovém okně vidíte, jakým směrem stín putuje. Jako u všech operací v  tomto okně, pro aplikaci stínu musíte použít tlačítko Použít. Směr stínu je závislý na směru osvětlení – to bude popsáno níže.

Záložka Stínování okna 3D efekty Záložka Stínování okna 3D efekty

Vedle tlačítka 3D stín zap/vyp je pole Sklon povrchu. Výchozí hodnota je 1 ° a rozumí se tím sklon pomyslného povrchu, na který stín dopadá. Samozřejmě nejdelší stín je, pokud je hodnota v poli Sklon povrchu co nejmenší. Při hodnotách kolem 95 ° stín vymizí.

Ukázky stínů při různých zvolených hodnotách sklonu Ukázky stínů při různých zvolených hodnotách sklonu

Další dvě pole mívají na tvar stínu zpravidla minimální vliv. Nastavují parametry jakési virtuální kamery, kterou se na stín díváme. Do pole Vzdálenost se tak píše vzdálenost mezi kamerou a středem vybraného objektu. A Ohnisková vzdálenost pak znamená ohniskovou vzdálenost kamery. Změnou těchto parametrů velké změny nečekejte.

Chcete-li tedy přidat objektu stín, především tuto funkci aktivujte a upravte sklon povrchu. Směr stínu je závislý na směru osvětlení, a to si ukážeme nyní.

Osvětlení

Nastavení správného osvětlení vyžaduje trochu přemýšlení a kreativity. Je třeba si uvědomit, že objekt nesmí být ani přesvětlený, ani podsvícený, protože v takových případech zaniknou detaily kresby. Zároveň je ale vhodné využít možností, které program při definování osvětlení nabízí, k tomu, aby se vytvořil realistický prostorový vjem objektu.

Na kartě Osvětlení můžete definovat až 8 různých světelných zdrojů. Každý takovýto zdroj může mít vlastní směr (resp pozici – směr je vždy do středu objektu) a barvu, tedy i intenzitu osvětlení. Všechny parametry nastavujete zvlášť pro každé světlo – s výjimkou ambientního, tedy okolního, osvětlení.

Zkoušejte různé variace barev objektu, osvětlení a ambientního osvětlení Zkoušejte různé variace barev objektu, osvětlení a ambientního osvětlení

Ve výchozím stavu je aktivní jedno světlo lehce šedé barvy s šedým ambientním osvětlením. Jeho umístění vidíte v náhledovém okně. Barvu lze změnit buď pomocí rozbalovací nabídky, případně si můžete určit barvu vlastní. Stačí klepnout na tlačítko Dialog barev a příslušnou barvu si namixovat.

Podobně lze určit barvu i dalším zdrojům světla. Chcete-li je aktivovat, musíte na ně poklepat – první klepnutí zdroj označí, druhé jej aktivuje. Podobně to platí při deaktivaci.

V tomto případě je velmi podstatná práce s náhledovým oknem. To na této záložce nemá jen informativní charakter, ale přímo funkční. Nepochybně si totiž budete přt změnit pozici zdroje světla. V takovém případě musíte daný zdroj označit a v náhledovém okně buď použít posuvníky ke změně polohy zdroje, anebo jej uchopit myší a přetáhnout. Chce to trochu cviku, ale je to velmi snadné. Pokud jste aktivovali stín, všimněte si, že se zde promítá.

Práce se světly v okně 3D efekty Práce se světly v okně 3D efekty

Náhledové okno je však „kouzelné“ a má další možnosti, o nichž málokdo ví. Klepněte do něj, mimo zdroj světla, tedy do prázdné plochy. Posuvné linky pro zdroj světla zmizí – a vy můžete objektem jakkoliv otáčet. U koule si toho ale moc nevšimnete. Nevadí, stiskněte „neviditelné“ tlačítko v pravém dolním rohu okna. Tím se náhledový objekt změní na krychli.

Tu pak můžete natočit tak, aby poloha světel a stínu co nejvíce odpovídala realitě v kresbě. Klepnete-li na nějaký zdroj světla, přepnete se opět do modu úprav světel a můžete jimi tedy zase pohybovat. V každém režimu lze použít posuvníky – pro rotaci objektu anebo posuv vybraného zdroje světla.

Různé stavy náhledového okna – vlevo použita sféra a režim úpravy světel, vpravo použita krychle a režim natočení objektu Různé stavy náhledového okna – vlevo použita sféra a režim úpravy světel, vpravo použita krychle a režim natočení objektu

Autor používá LibreOffice 5

(Jako ve škole) Průměr: 3.29 | Hodnotilo: 14
 

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Petr Valach

Petr Valach

Redaktor & editor OpenOffice.cz a LinuxEXPRES.cz. Správce sociálních médií těchto redakcí. Člen nadace The Document Foundation. Ve svém volnu se věnuje popularizaci vědy a fotografování.

 
 
 
woo jaw demo hz