Jak přispívat do LibreOffice VII – překlad webových stránek a uživatelské příručky

LO.png V posledním díle týkajícím se dokumentace si představíme možnosti, jak se zapojit do překladu jiných zdrojů dokumentace, než je nápověda. Půjde o dokumentaci na webových stránkách projektu a o uživatelské příručky připravované dokumentačním týmem.  

Webové stránky

Ač se, přísně vzato, nejedná o dokumentaci, nemůžeme při naší přehlídce opominout webové stránky LibreOffice – oficiální vizitku, která neznalému zprostředkuje první dojem z tohoto softwaru. Kromě hlavní anglické podoby existují i verze v jiných jazycích, českou nalezneme na cs.libreoffice.org. Množství informací na stránkách se mezi jazyky různí a je v režii jednotlivých lokalizačních týmů.

Veškerá infrastruktura týkající se webových stránek má vlastní mailovou konferenci na website@global_libreoffice_org (její archiv). Záležitosti týkající se lokalizace webových stránek se probírají na lokalizační mailové konferenci l10n@global_libreoffice_org, popsané v prvním díle seriálu.

Na jaře 2014 byla spuštěná nová verze webu, která kromě nezbytných technických vychytávek přinesla i výraznou změnu podoby stránek. I když verze v jiných jazycích zůstávají v původní podobě, je možné je na nový vzhled ručně aktualizovat. Ať už si o nové podobě myslíme cokoliv, roztříštěnost stránkám na profesionalitě nepřidává. A proto doufám, že se najde dobrovolník, který by na novou verzi úspěšně převedl stávající českou lokalizaci.

Nová úvodní stránka webu LibreOffice… Nová úvodní stránka webu LibreOffice…

…a česká verze v původní podobě …a česká verze v původní podobě

Podmínkou pro aktualizaci stránek v češtině je přeložit řetězce, které se na nich používají. Část jich je připravena na Pootlu v projektu „Website“ (podrobnosti o Pootlu jsou uvedeny ve druhém díle seriálu), další texty se překládají v rámci redakčního systému Silverstripe. O účet pro přístup do tohoto systému je potřeba požádat na konferenci website@global_libreoffice_org. Podrobné informace o překladu nové verze stránek jsou sepsány na příslušné wiki stránce.

Wiki The Document Foundation

Kromě stránek představujících LibreOffice existuje rozsáhlá wiki, umístěná na doméně The Document Foundation. Obsahuje především praktické pokyny pro vývojáře a přispěvatele týkající se různých součástí projektu (ostatně s odkazy na wiki se setkáváme v průběhu celého seriálu), její částí jsou ale kupodivu také často kladené dotazy (FAQ) týkající se běžné práce s jednotlivými součástmi balíku.

Wiki je koncipována jako vícejazyčná, v záhlaví každé stránky se zobrazuje seznam odkazů na ostatní jazykové verze. Česká verze je tvořena jedinou stránkou, hlavním rozcestníkem. Přeložit jakoukoliv stránku do naší mateřštiny je přitom přímočaré: stačí následovat červeně zbarvený odkaz na českou verzi, objeví se formulář pro vytvoření nové stránky, kam stačí zkopírovat a přeložit originál; uložením je stránka zveřejněna. Na začátku stránky by měly být šablony, díky nimž se vytvoří záhlaví s navigací. Kromě přeložených stránek wiki umožňuje vytvářet i unikátní obsah pro daný jazyk, podrobnosti se nachází na této stránce.

Wiki stránky TDF je možné editovat pouze s uživatelským účtem, odkaz na jeho zřízení je umístěn v pravé horní části. (Služby spojené s LibreOffice v současnosti nepodporují jednotný účet, je tedy třeba uchovávat uživatelské jméno a heslo pro každou službu zvlášť.)

Z hlediska překladu do češtiny dává největší smysl zabývat se sekcí FAQ, protože má největší množství potenciálních čtenářů. Uživatelé by možná ocenili i další materiály, jako například překlad poznámek k vydání se seznamy nových vlastností. Z vývojářských stránek nemá význam cokoliv nad překlad několika základních přehledových stránek.

Dokumentační tým a uživatelské příručky

Oficiální uživatelská dokumentace sestává ze dvou hlavních pilířů: kromě již popsané nápovědy se jedná o obsáhlé uživatelské příručky čítající dohromady tisíce stran. Tyto příručky, jež jsou vytvářeny dlouhodobě už od časů OpenOffice.org, jsou vydávány v angličtině pod svobodnou licencí a jsou pravidelně aktualizovány (zpravidla pro každou druhou verzi, tedy jednou ročně).

Samostatná příručka existuje pro každou součást balíku, navíc je k dispozici souhrnná příručka pro začátečníky. Všechny můžeme stáhnout z wiki stránky, dají se objednat i tištěné verze. Třebaže se ani těmto knihám nevyhýbá příliš popisný styl, jejich ucelená forma bude lépe než nápověda vyhovovat tomu, kdo upřednostňuje soustavnější studium. A jak to tak u ucelených příruček bývá, umožní čtenáři objevit triky nebo si osvojit dobré způsoby práce, na které by metodou pokusu a omylu a čtením útržků nápovědy nepřišel.

Údržba uživatelských příruček je prakticky jedinou činností dokumentačního týmu. Jako každá správná aktivita v rámci projektu LibreOffice má na wiki svou domovskou stránku, komunikuje prostřednictvím mailové konference documentation@global_libreoffice_org (její archiv) a vřele vítá jakoukoliv pomoc. Tou může být prosté nahlášení nepřesnosti v textu knihy i zapojení se do tvorby, ačkoliv to už vyžaduje velmi dobrou znalost angličtiny (příručky jsou jazykově na vyšší úrovni než nápověda).

Překlad příručky Getting Started Guide

Překlad příruček do jazyků s omezenými lidskými zdroji jsem považoval za záležitost z říše sci-fi, dokud nepřišel Miloš Šrámek ze slovenského lokalizačního týmu se svým záměrem přeložit začátečnickou příručku Getting Started Guide, ke kterému se později přidal i český tým.

Základem projektu je promyšlená infrastruktura – k překladu se používá specializovaný software OmegaT, který práci usnadňuje díky využití překladové paměti, terminologie a návrhů, spolupráci více překladatelů zajišťuje repozitář systému pro správu verzí SVN a zlatým hřebem je nasazení služby Google Translate na strojový překlad mezi češtinou a slovenštinou. Ten poskytuje nad očekávání dobré výsledky a jeho největším problémem jsou odlišnosti v názvosloví programu mezi češtinou a slovenštinou.

Veškeré podrobnosti, návody, jak se do českého či slovenského překladu Getting Started Guide zapojit a jeho aktuální stav naleznete na webových stránkách projektu.

V současnosti je slovenská verze příručky pro LibreOffice 4.2 téměř dokončena, česká je v necelé třetině, takže se ji dokončit před vydáním aktualizace pro verzi 4.4 zřejmě nepodaří. Přípravu však může urychlit bez nadsázky každý. Nejnáročnější je samotný překlad, respektive úprava strojového překladu, ovšem stejně nezbytné jsou opakovaná věcná a formální kontrola textupříprava snímků obrazovky – a tyto činnosti nevyžadují ani speciální znalosti, ani příliš času.

Překlad příručky v aplikaci OmegaT, v okně „Přibližné překlady“ se zobrazují návrhy strojového překladu Překlad příručky v aplikaci OmegaT, v okně „Přibližné překlady“ se zobrazují návrhy strojového překladu

Shrnutí odkazů k nápovědě a dokumentaci LibreOffice

Shrnutí: jak se zapojit do tvorby a překladu nápovědy a dokumentace

 • ?Všímat si chyb a nesrovnalostí v českém překladu nápovědy a hlásit je (na fórum, do lokalizační konference).
 • Překládat v Pootlu nové řetězce a vylepšovat stávající překlad nápovědy.
 • Všímat si nesrovnalostí a chybějících částí v originále nápovědy, připravovat návrhy na změnu a ty vkládat do bugzilly (v nouzi v češtině na fórum nebo do uživatelské konference).
 • Začleňovat návrhy na změnu nápovědy do zdrojových souborů nápovědy a odesílat patche do Gerritu.
 • Překládat v Pootlu řetězce pro webové stránky.
 • Aktualizovat webové stránky v češtině na novou verzi (je nutné se domluvit na konferenci „website“).
 • Překládat často kladené dotazy (FAQ), případně další stránky na wiki TDF.
 • Hlásit nesrovnalosti v originále uživatelských příruček (do konference dokumentačního týmu), případně se zapojit do jejich tvorby.
 • Upravovat strojový překlad českého překladu knihy Getting Started Guide.
 • Připravovat pro český překlad Getting Started Guide snímky obrazovky.
 • Věcně a formálně kontrolovat text českého překladu Getting Started Guide.

Pokračování příště

Další tematický blok bude věnován hlášení chyb – probádáme zákoutí systému na hlášení chyb a ukážeme si, jak hlášení připravit tak, aby byla pravděpodobnost likvidace chyby co nejvyšší. V závěru bloku se seznámíme s týmem, jehož činností je hlášení organizovat a zpracovávat tak, aby systém fungoval co nejefektivněji.

(Jako ve škole) Průměr: 1.00 | Hodnotilo: 1
 

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Stanislav Horáček

Stanislav Horáček

OpenOffice.org jsem objevil ve verzi 1.1, posléze jsem přešel na LibreOffice. Nejvíc používám Writer, ostatní součásti spíš doplňkově. Přispívám ke tvorbě LibreOffice (česká lokalizace, drobné úpravy nápovědy), vytvářím rozšíření „České CC0 slovníky“ a jeho stránku ceskeslovniky.cz. Od roku 2014 jsem členem The Document Foundation.

 
 
 
woo jaw demo hz