Kopírování sloupců, převádění jednotek a vytváření diagramů „onion“

LO_Calc.png V tomto článku se zaměříme na problémy, které jste možná již taky řešili, ale dosud jste na ně nenašli odpověď. Jak zkopírovat sloupce v Calcu tak, aby se nepřepsaly jiné, umístěné v cílovém místě? Jak přímo v sešitě Calcu převést hodnoty nejrůznějších veličin? A jak vytvořit zvláštní typ diagramu – „onion“ – a s ním i kolekci dalších?  

Jak vložit zkopírované sloupce?

Zdroj: How to insert copied columns

Calc umožňuje několik režimů při kopírování a přemísťování sloupců.

 1. Ukažme si nejprve postup při přesouvání sloupců s přepisováním. Označte sloupce, které chcete přesunout (resp. jejich obsah – ve všech příkladech to jsou sloupce B a C), a tažením myši je přesuňte na cílové místo. Původní sloupce zůstanou prázdné a cílové budou přepsány přesunutými.

  Vybrali jsme sloupce B a C, ty budeme přesouvat Vybrali jsme sloupce B a C, ty budeme přesouvat

  Sloupce B a C jsme přesunuli – cílové sloupce byly přepsány

  Sloupce B a C jsme přesunuli – cílové sloupce byly přepsány

 2. Další možností je kopírování sloupců s přepisováním. Postup je obdobný, jen při tažení držte stisknutou klávesu [Ctrl]. Obsah kopírovaných buněk přepíše obsah v cílových buňkách.

  Tentokrát sloupce kopírujeme, cíl je opět přepsán Tentokrát sloupce kopírujeme, cíl je opět přepsán

 3. Poslední možností, kterou si ukážeme, je kopírování sloupců bez přepisování. Opět vyberte požadované sloupce a táhněte na cílovou lokaci, tentokrát držte stisknuté klávesy [Ctrl+Alt]. Pokud jsou již cílové sloupce zaplněné, posunou se vpravo.

  Sloupce kopírujeme, přesouváme, cíl nepřepisujeme

  Sloupce kopírujeme, přesouváme, cíl nepřepisujeme

Posledním postupem zamezíte nechtěné ztrátě dat způsobené přepisem obsahu kopírovaných sloupců.

Jak převést mililitry na litry?

Zdroj: Převod mililitry na litry

K převodu (nejen objemových) jednotek slouží v Calcu funkce CONVERT. Postupujte tedy následovně:

 1. Napište do buňky číselnou velikost veličiny, kterou si přejete převést. Řekněme, že použijete buňku A1.
 2. Do buňky, ve které se má zobrazit výpočet, napište (v případě převodu z mililitrů na litry) následující vzorec:

  =CONVERT_ADD(A1;"mL";"L").

Dávejte si pozor, abyste uváděli veličiny přesně, včetně velikosti písmen.

Tabulku možných veličin, které lze tímto příkazem převést, vidíte níže.

Vlastnost Jednotky
Váha g, sg, lbm, u, ozm, stone, ton, grain, pweight, hweight, shweight, brton
Délka m, mi, Nmi, in, ft, yd, ang, Pica, ell, parsec, lightyear, survey_mi
Čas  yr, day, hr, mn, sec, s 
Tlak  Pa, atm, at, mmHg, Torr, psi
Síla  N, dyn, dy, lbf, pond 
Energie  J, e, c, cal, eV, ev, HPh, Wh, wh, flb, BTU, btu 
Výkon  W, w, HP, PS 
Intenzita pole  T, ga 
Teplota  C, F, K, kel, Reau, Rank 
Objem  l, L, lt, tsp, tbs, oz, cup, pt, us_pt, qt, gal, m3, mi3, Nmi3, in3, ft3, yd3, ang3, Pica3, barrel, bushel, regton, Schooner, Middy, Glass 
Plocha  m2, mi2, Nmi2, in2, ft2, yd2, ang2, Pica2, Morgen, ar, acre, ha 
Rychlost  m/s, m/sec, m/h, mph, kn, admkn 
Informace  bit, byte 


Jak vytvořit „onion“ diagram?

Zdroj: How can I create an onion diagram?

Chcete-li vytvořit „cibulový“ diagram (viz obrázek), můžete postupovat tak, že si vytvoříte několik soustředných kruhů, které vyplníte výplní o různých barvách, a přidáte popisky.

Onion diagram můžete „ručně“ vytvořit např. v modulu Draw Onion diagram můžete „ručně“ vytvořit např. v modulu Draw

Jiným a efektivnějším způsobem je využití pluginu SmART. Ten jsme na stránkách openoffice.cz již několikrát popisovali, jeho aktualizovaný popis najdete v článku Aktualizace rozšíření Diagram – SmART. Tam najdete i návod na vytvoření zvláštních, tzv. target diagramů, odvozených z typu „onion“.(Jako ve škole) Průměr: 1.80 | Hodnotilo: 5
 

Komentáře

user avatar lp.
Odpovědět
Kopírování sloupců, převádění jednotek a vytváření diagramů „onion“
24. 04. 2014, 18:16:08
Při tom přesouvání je ještě možné držet jen alt - Blok se přemístí docela inteligentně.
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Kopírování sloupců, převádění jednotek a vytváření diagramů „onion“
26. 04. 2014, 12:37:51
No nebudu zapírat, že jsem to chtěl do článku zahrnout, ale použití tohoto příkazu mi přišlo trochu zmatečné. Nicméně má svou logiku. Uznávám.
user avatar M.Havlík
Odpovědět
Kopírování sloupců, převádění jednotek a vytváření diagramů „onion“
3. 06. 2014, 23:01:09
Bohužel jsem nepřišel na to proč, když kopiruji bez přepisování, ať pomocí ctrl+alt a nebo přes vložit jinak, tak pokud je dole ve sloupci součet bunek, tak ve druhém ze sloupců vpravo od vkládaných mě mění vzorec, např. z původního =SUM(AN4:AN169) se stává =SUM(AL4:AN169)
user avatar Lukáš Jelínek
Odpovědět
Re:Kopírování sloupců, převádění jednotek a vytváření diagramů „onion“
3. 06. 2014, 23:36:23
To je standardní chování. Při prostém zápisu odkazu na buňku se při jejím přesunu nebo vložení kopie odkaz o příslušný počet míst posune. Většinou to dost zjednodušuje práci.

Pokud je to nežádoucí, dá se před označení sloupce nebo řádku (podle toho, co má zůstat neměnné; může to být i obojí, tj. pevná adresa konkrétní buňky) vložit znak dolaru ($). Pak se s tím dá hýbat po celém listu a odkaz míří stále na stejný řádek/sloupec/buňku.
user avatar M.Havlík
Odpovědět
Re:Re:Kopírování sloupců, převádění jednotek a vytváření diagramů „onion“
4. 06. 2014, 00:20:22
Ani $ bohužel nepomohl, proste mám sloupec AK a AL a vedle je AM a AN , označím AM a AN a chci je zkopírovat před AK, vše se posune doprava Ok i vzorce jen vzorec v bunce AN170 se změní "divně" na =SUM(AL4:AN169). namísto =SUM(AN4:AN169) tím pádem se mění hodnota a po každém kopírování ji musím ručně měnit.

Odpovědět

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Petr Valach

Petr Valach

Redaktor & editor OpenOffice.cz a LinuxEXPRES.cz. Správce sociálních médií těchto redakcí. Člen nadace The Document Foundation. Ve svém volnu se věnuje popularizaci vědy a fotografování.

 
 
 
woo jaw demo hz