Postřehy z konference InstallFest 2022

installfest.png Po nekonečných dvou letech se v prostorách FEL ČVUT konala konference InstallFest. Naše redakce tu měla své zastoupení, a tak vám přinášíme souhrn postřehů, jež jsme tu získali.   

Stejně jako před dvěma roky měla naše redakce na konferenci svou vývěsku. Podobně tak i naše sesterská redakce LinuxEXPRES a také české zastoupení nadace The Document Foundation. Nadace tu měla i svůj stánek, za jehož stůl usedl Petr Valach z naší redakce. Následují tak jeho poznámky a postřehy.

Vstupní banner konference InstallFest Vstupní banner konference InstallFest

Nižší účast

Oproti předchozím ročníkům byla znatelná nižší účast návštěvníků. Sice ne nijak dramaticky, ale zvláště v sobotu dopoledne byla nižší účast znatelně cítit. Vypadalo to, jako by si diváci zvykli na online přenos a namísto fyzické účasti sledovali konferenci z domova.

Zájem o LibreOffice

Relativně nejnižší zájem byl o stánek LibreOffice. Důvod je prozaický a celkem přesně ho definoval jeden návštěvník, když se pobaveně ptal ve smyslu „co tady děláte?“ Otázku doplnil slovy, že LibreOffice je tak zažitou součástí Linuxu, že není třeba jej dále propagovat tímto způsobem.

Tato poznámka je na jednu stranu potěšující, na druhou varující. Vypovídá o tom, že uživatelé přijali LibreOffice za téměř neoddiskutovatelnou součást života, že jim ani nepřijde na mysl, že by balík ve své linuxové distribuci nenašli. Na druhou stranu však je varovně vztyčeným ukazováčkem, že se dostává do fáze jako Linux – již to není tolik otázka nadšenců, lidé již nejsou tolik ochotní se pro projekt nadchnout. A to může být pro každý komunitní projekt smrtící.

Vývěska OpenOffice.cz Vývěska OpenOffice.cz

Naštěstí LibreOffice je z naprosté většiny záležitostí komerční, tedy vyvíjenou komerčními firmami. To je určitá záruka jeho přežití (v kontrastu například s Apache OpenOffice, který je pouze komunitním projektem a jehož stav je známý).

Vývěska LinuxEXPRES.cz Vývěska LinuxEXPRES.cz

Zájem studentů…

Na konferencích tohoto zaměření si tradičně dávají dostaveníčko především mladí lidé. Tentokrát jich bylo o poznání daleko méně, ale našli se. Je potěšující, že i o tak samozřejmou součást Linuxu jako LibreOffice mají zájem. V této souvislosti se hodí připomenout zvláště dva momenty.

V prvé řadě zaujala trojice (bývalých) studentů gymnázia v Brandýse nad Labem (dva z nich jsou již bývalými, jeden je ve druhém ročníku). Ti pravidelně každé páteční odpoledne pořádají kroužek pro zájemce o IT s názvem Pátek v pátek. Na schůzkách seznamují účastníky s výhodami open-source softwaru a jsou též velkými příznivci LibreOffice. Oceňují modul Vzorce a jeho možnosti formátování obsahu.

Parta Pátkařů z Brandýsa nad Labem Parta Pátkařů z Brandýsa nad Labem

Další dvojice pražských studentů má rovněž zájem o LibreOffice. V učebnách jednoho z nich je LibreOffice nainstalován na všech počítačích, ale bohužel není využívaný. Naštěstí však učitelé jsou rozumní, a tak umožňují žákům odevzdávání školních prací ve formátu ODF, s využitím LibreOffice. Výuka tohoto balíku zde však neprobíhá.

Dvojice pražských studentů Dvojice pražských studentů

Z četných setkání s mladými lidmi a studenty na této i dalších konferencích plyne, že studenti mají zájem o výuku a vzdělávání pomocí open-source nástrojů, jejich škola jim to však většinou neumožňuje. Studenti jsou znalí a vědí, proč je výhodné se na open-source orientovat, tyto informace postrádají vyučující a vedení školy o tuto problematiku nejeví zájem. Někdy se však cílené přesvědčování sklízí ovoce – jako se tak stalo zásluhou pátkařů v gymnáziu v Brandýse. Díky nim se LibreOffice do školy alespoň v omezené míře probojoval.

Jistí středoškoláci se také doptávali na rozdíl LibreOffice a OpenOffice, resp. na důvod pokračování existence OpenOffice.

… a starších

Zdálo by se, že lidé ze starší generace (ti, kteří již opustili školu) se budou zajímat více o praktičtější využití LibreOffice. Pravdou je, že zájem o LibreOffice je jeho praktickým využitím motivován i u mládeže – LibreOffice je brán jako koncový produkt. To je samozřejmě na překážku, protože to znesnadňuje hledání nových přispěvatelů do kódu. Na stranu druhou se zájemci mohou zapojit do implementací ve školách či firmách, ve kterých působí.

Na stánku LibreOffice Na stánku LibreOffice

Starší generace, která větší část či většinu života strávila s Microsoft Office, tak více zajímá srovnání s LibreOffice po stránce funkčnosti a praktického využití. Nicméně i příslušníci starší generace překvapují svými znalostmi, například o existenci mobilní aplikace Collabora Office. Výrazně menší jsou pak znalosti napříč generacemi, co se týká webové verze Collabora Online, která je známá zvláště studentům. Pro starší generaci, má tato verze menší význam, protože její příslušníci zpravidla nechtějí instalovat cloud a nějakou onlinovou službu. Pro ně má nejčastěji Collabora Online význam jen v roli konzumenta.

Zajímavý podnět přinesl jistý pravidelný účastník konferencí tohoto typu, který se živí jako programátor. LibreOffice používá jen ke čtení dokumentů, nikoliv editaci. Proto ho obtěžuje spuštění záchranného režimu po opětovném nastartování LibreOffice s možností obnovy dokumentů. Naštěstí jsme našli způsob, jak tuto funkci vypnout v Pokročilém nastavení.

Konference se účastní i opravdu mladí kluci (a dokonce i holky) Konference se účastní i opravdu mladí kluci (a dokonce i holky)

Shrnutí

Letošní konference InstallFest, konaná v mimořádném termínu, byla první vlaštovkou návratu k normálu. Je obdivuhodné, že se po dvou letech podařilo celou mašinérii kolem přípravy konference znovu spustit a konferenci bez větších zádrhelů uspořádat. Jistě velký podíl na tom má hlavní organizátor Jakub Jančička se svým týmem. Bez jeho letitého úsilí a přístupu k věci by konání konference nebylo možné.

Hlavní organizátor Jakub Jančička Hlavní organizátor Jakub Jančička

Konference zároveň ukázala, že o LibreOffice jeví zájem lidé napříč generacemi, od žáků posledních tří základních škol po důchodce. Pro někoho jde o věc samozřejmou, jiní se více zajímají o kompatibilitu formátů, funkční výbavu, různé platformy, na kterých LibreOffice běží, atd. LibreOffice jako projekt už není žádným velkým výkřikem, lidé si na něj zvykli a berou ho jako něco samozřejmé, s čím se na Linuxu setkají. O to zajímavější je potom sledovat přístup uživatelů Microsoft Windows, kteří musejí mít opravdu vážné pohnutky, aby se po LibreOffice pídili.

InstallFest 2022 byl vlaštovkou pro offline konání dalších konferencí. Na podzim bude následovat OpenAlt, a to v nezvyklém termínu 17. až 18. září 2022.

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Petr Valach

Petr Valach

Redaktor & editor OpenOffice.cz a LinuxEXPRES.cz. Správce sociálních médií těchto redakcí. Člen nadace The Document Foundation. Ve svém volnu se věnuje popularizaci vědy a fotografování.

 
 
 
woo jaw demo hz